O nama

Posle dugogodišnjeg rada i saradnje sa firmama, među najvećim na Balkanu i centralnoj Evropi u poslovima međunarodnih pogrebnih usluga, rešili smo da se specijalizujemo u domenu gde ima najviše nedostataka u prevozu pokojnika iz Francuske ka ostalim delovima Evrope, a naročito dijaspore sa prostora bivše Jugoslavije.

Francuska je jedna od država u Evropi koja ima najstrože zakone o radu pogrebnih firmi. Da bi dobili dozvolu za rad ( habilitation), treba proći mnogobrojne prepreke.

Prvo, svako vozilo prolazi temeljne tehničke preglede.
Drugo, svi zaposleni: nosači, vozači, sekretarica i rukovodilac firme moraju polagati ispit za licencu pogrebnih usluga ( u proseku samo 50% kandidata položi).
Treće, cela papirologija firme se vrlo često proverava.

Posle svih navedenih prepreka, preduzeće Feniks je postalo jedno od malobrojnih firmi sa prostora bivše Jugoslavije koje poseduje dozvolu za rad u Francuskoj.

Mi smo otišli korak dalje.

Feniks je jedina firma sa Balkana i centralne Evrope koja je otvorila svoje sedište u Francuskoj, da bismo bili još bliži Vama i brže reagovali.

Svi naši zaposleni govore francuski jezik i poseduju francusku diplomu za pogrebne usluge.

U saradnji sa najuglednijim firmama bivše Jugoslavije, u mogućnost smo da Vam ponudimo sve vrste pogrebnih usluga sa kompletnom obradom dokumentacije, kako u Francuskoj, tako i u vašoj domovini.